RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vláda SR schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra

16.04.2014 13:21

          Vláda SR na rokovaní dňa 16.4.2014 ako jeden z prvých programových dokumentov na čerpanie eurofondov od roku 2014 schválila návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý výraznou mierou prispeje aj k rozvoju informačnej spoločnosti na Slovensku. Operačný program Integrovaná infraštruktúra pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. V oblasti informačnej spoločnosti, operačný program nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry sietí novej generácie. Rozvoj informačnej spoločnosti bude realizovaný prostredníctvom Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, tvorenej 3 investičnými prioritami a 9 špecifickými cieľmi.

          Globálnym cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. V rámci operačného programu budú realizované priority najväčšieho významu, ktoré prispejú k plneniu stratégie Európa 2020.

          Hlavným cieľom implementácie aktivít Prioritnej osi 7 je ďalší rozvoj digitálnych služieb a zavádzanie širokopásmovej infraštruktúry na Slovensku v programovom období 2014 - 2020 nadväzujúc na aktivity zrealizované v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013.

          Medzi hlavné priority Ministerstva financií SR patrí rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, vrátane inovatívnych prístupov ako je mobilný government, open data, riešenie komplexných životných situácií a cezhraničná interoperabilita, zároveň bude IKT prostriedkami podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, vrátane zavedenia eGovernment cloudu. V neposlednom rade je cieľom zabezpečiť pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30 Mbit/s.         

          Splnenie cieľov a priorít Prioritnej osi 7 bude podporené alokáciou vo výške 989,41 mil. EUR, z toho 841 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Tlačovú správu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k schváleniu operačného programu nájdete tu.

 

pdfTlačová správa: Vláda SR schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra (305 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky