RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Európska komisia schválila základný dokument pre eurofondy na informačnú spoločnosť pre roky 2014 - 2020

22.04.2014 16:22

          Európska komisia ako jednu z podmienok pre umožnenie čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov stanovila splnenie tzv. ex ante kondicionalít pre jednotlivé prioritné oblasti, ktoré budú podporené z eurofondov. Splnením týchto kondicionalít členský štát preukáže, že je schopný efektívne a účinne využívať prostriedky nového programového obdobia 2014 – 2020.

          Za ex ante kondicionality pre oblasť informačnej spoločnosti je zodpovedné Ministerstvo financií SR, ktoré vypracovalo Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 - 2020). Strategický dokument definuje víziu ďalšieho rozvoja eGovernmentu na Slovensku do roku 2020. Cieľom je realizovať priority zamerané predovšetkým na rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, na podporu reformy verejnej správy, ako aj na zavádzanie širokopásmového internetu.

          Vyhodnotenie ex ante kondicionalít na národnej úrovni je súčasťou návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, ktorý bol schválený vládou SR dňa 14. februára 2014 a následne zaslaný na posúdenie Európskej komisii.

          Európska komisia vo svojom vyjadrení k návrhu Partnerskej dohody zo dňa 16.04.2014 konštatovala splnenie ex ante kondicionalít pre oblasť informačnej spoločnosti, čo znamená, že Ministerstvo financií SR preukázalo, že je pripravené efektívne a účinne realizovať aktivity rozvoja informačnej spoločnosti. Tieto aktivity budú financované najmä z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kde je v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť vyčlenených 989,41 mil. EUR (z toho 841 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

pdfTlačová správa: Európska komisia schválila základný dokument pre eurofondy na informačnú spoločnosť pre roky 2014 - 2020 (304 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky