RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa spolu s Ministerstvom financií SR pristúpili k dohode o mimoriadnom ukončení zmlúv a projektov OPIS

29.05.2014 16:06

          Sociálna poisťovňa mala od 6. júna 2012 účinnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú podpísala s Ministerstvom financií SR ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom OPIS (SORO OPIS) na realizáciu národného projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne, v rámci ktorého boli zadefinované ciele: transformácia výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb a zabezpečenie technologickej infraštruktúry pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektronických služieb Sociálnej poisťovne. O pol roka neskôr bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (zmluva bola účinná od 28.12.2012) na ďalší národný projekt Sociálnej poisťovne Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia, ktorý nadväzoval na existujúci projekt a mal zabezpečiť ďalšie služby.
          Projekty v celkovej hodnote 46 mil. EUR mali byť ukončené v októbri a decembri 2015, pričom do tohto času by museli byť aj finančne vysporiadané. Nakoľko však stále nebolo ukončené kľúčové verejné obstarávanie na hlavné aktivity pri oboch projektoch a tento proces sa stále predlžoval, zvyšovalo sa riziko ich realizovateľnosti. Bolo by nemožné zabezpečiť kvalitný výstup z projektov do uvedených termínov. Sociálna poisťovňa sa preto spolu so SORO OPIS rozhodla pristúpiť k zrušeniu oboch zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, aby eliminovala riziko nasadenia nekvalitného informačného systému.
          Integrovaný informačný systém podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb, ktorý mal vzísť z uvedených projektov, ostáva pre Sociálnu poisťovňu naďalej kľúčovou prioritou v procese informatizácie pre nové programové obdobie 2014 – 2020.
          Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne, ako aj Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia bola dňa 28. mája 2014 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 29. mája 2014.

Tlačová správa vo formáte PDF:

pdfSociálna poisťovňa spolu s Ministerstvom financií SR pristúpili k dohode o mimoriadnom ukončení zmlúv a projektov OPIS (362 kB)

 

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky