RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Novela výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS v MPK

11.07.2014 15:57

Dňa 14.7.2014 vstúpi do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novela výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Novela výnosu nadväzuje na medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, na základe ktorého preberá tzv. „podpísateľné formáty súborov“ z legislatívy Národného bezpečnostného úradu, pričom v tejto súvislosti sa zohľadňuje aj aktuálny vývoj požiadaviek na úrovni Európskej únie v tejto oblasti. Novela je v tejto oblasti procesne zosúlaďovaná najmä s vyhláškou NBÚ č. 136/2009 Z. z. a pripravovanou vyhláškou MF SR o zaručenej konverzii, takže všetky tri predpisy vstúpia do platnosti a účinnosti v relevantných častiach v rovnakom čase.

Novela okrem toho rozširuje oblasť štandardizácie o ďalšiu oblasť, a to o základné číselníky, kde bola vzhľadom na nejednoznačnosť doterajšieho používania identifikovaná potrebná štandardizovaná úprava. Okrem uvedeného sa do výnosu zahŕňajú aj ďalšie témy z konceptov štandardizácie cloud computingu, opravujú sa rôzne legislatívno-technické nepresnosti a vzhľadom na praktické výstupy z procesov implementácie elektronických formulárov sa upravujú niektoré časti štandardov pre elektronické formuláre.

Vlastné znenie môžete nájsť na  Portáli právnych predpisov.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82539
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99483
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60379
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22302
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84977
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky