RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Projekt Share-PSI 2.0 k otvoreným údajom

31.07.2014 09:56

Keďže téma publikovania (otvorených) údajov verejnou správou je témou súčasnosti, v tejto oblasti sa dejú rôzne zaujímavé iniciatívy.

Jednou z nich je projekt Share-PSI 2.0, ktorý je medzinárodným projektom v rámci európskeho Rámcového programu pre kompetitívnosť a inovácie (CIP), tematické siete a spustený bol začiatkom roku 2014.

Projekt bude trvať 2,5 roka a jeho cieľom je vytvoriť tématickú sieť expertov za účelom analýzy, identifikácie a dosiahnutia konsenzu pre použitie technických štandardov pre tzv. otvorené údaje a opakované použitie informácií verejného sektora v elektronickom prostredí. V projekte je zapojených viac ako 45 partnerov z 28 krajín, zahŕňajúc najmä vládne a akademické inštitúcie.

Participantom je aj Ministerstvo financií SR, a to najmä z pohľadu štandardizácie otvorených údajov, ktorých sa týka aj v tomto roku vydaný v podmienkach Slovenskej republiky aj výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (viac informácií nájdete v časti o štandardoch)

Projekt úzko súvisí aj so smernicou o znovupoužití informácií verejného sektora (PSI) a s témou e-Democracy.

Začiatkom júla 2014 sa konalo prvé projektové stretnutie, stručnú sumárnu správu z neho nájdete na webovom sídle organizácie W3C. V správe je vidno mnoho inšpiratívnych informácií o tom, čo a ako sa to „robí“ v iných štátoch“.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82529
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99482
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60378
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22302
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84970
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky