RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS

06.10.2014 16:02

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo nové usmernenie k integrácii informačných systémov verejnej správy pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 OP IS.

Usmernenie prináša prijímateľom podrobný popis činností a povinností, ktoré súvisia s integráciou projektov a prijímateľom sa tak dostáva do rúk komplexný návod, ako postupovať pri konkrétnych úlohách súvisiacich s integráciou. Nájdu v ňom tiež dôležité informácie, čo všetko je potrebné splniť v rámci životného cyklu integrácie a opisuje zodpovednosti jednotlivých prijímateľov v rámci projektov OP IS.
Oproti usmerneniu č. 8/2013 k integrácii prináša nové usmernenie nasledovné zmeny:

  • Aktualizované aktivity životného cyklu integrácie;
  • Doplnené procesy tvorby integračného SLA kontraktu a pravidiel údržby integračného prostredia poskytovateľov počas integrácie konzumentov;
  • Aktualizované povinné šablóny výstupných pracovných produktov (Dohoda o integračnom zámere, Integračný manuál, Integračný SLA kontrakt);
  • Definíciu procesu reportingu prijímateľov o postupe integrácie projektov v role konzumenta a/alebo poskytovateľa použitím ASPR.

Dodržiavanie povinností vyplývajúcich z usmernenia bude viesť nielen k prehľadnejšiemu integrovaniu jednotlivých služieb, ale v konečnom dôsledku bude z pohľadu bežných používateľov znamenať efektívnejšiu možnosť využitia zavádzaných elektronických služieb.
Usmernenie je dostupné na stránke: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s.

pdfMinisterstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS (355 kB)
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky