RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo vydalo novelu výnosu o štandardoch pre IS VS

16.10.2014 14:45

Ministerstvo financií SR vydalo výnos č. 276/2014 Z. z., ktorým sa novelizuje výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Novela nadobudla účinnosť 15. októbra 2014.

Predmetná novela obsahuje rôzne úpravy, pričom v prvom rade prichádza s jasnými pravidlami pre pomerne voľnú oblasť úpravy prijímania podpísaných elektronických dokumentov. Úrady už nebudú môcť odmietnuť určené formáty súborov, ktoré budú elektronicky podpísané.

Novela výnosu preberá tzv. „podpísateľné formáty súborov“ z legislatívy Národného bezpečnostného úradu, pričom v tejto súvislosti sa zohľadňuje aj aktuálny vývoj požiadaviek na úrovni Európskej únie v tejto oblasti.

Prínosom takejto úpravy je posilnenie elektronickej komunikácie s občanmi a podnikateľmi. Vybraté formáty sú zároveň v súčasnosti považované za formáty s najväčšou perspektívou pre elektronickú archiváciu dokumentov, čo významne napomôže dlhodobej použiteľnosti dokumentov v elektronickej forme a môže tak občanom i firmám ušetriť množstvo finančných prostriedkov.

Novela výnosu reviduje aj základné číselníky s cieľom ich otvoreného použitia, čo má významný dopad na zjednodušenie spracovávania dát v celom štáte, vrátane využiteľnosti týchto dôležitých dát v komerčnom sektore. Základné číselníky sú totižto základné zoznamy objektov v tomto štáte, od obcí a štátov cez rôzne klasifikácie (napr. rodinný stav alebo titul) až po agendy a úseky verejnej správy.

Novela v neposlednom rade posilňuje aj bezpečnosť pri používaní cloud computingu, kde v súlade s prístupom Európskej únie obmedzuje možnosti "outsourcovania" údajov z rúk verejnej správy, a to iba na štáty, v ktorých je možné zabezpečiť vymáhateľnosť práva pri narábaní s nimi.

Obsahom novely sú aj ďalšie revízie a opravy v menšom rozsahu.

Znenie novely uvádzame nižšie a nájsť je ho možné aj v osobitnej časti pre štandardy informačných systémov verejnej správy.

pdf Výnos č. 276/2014 Z. z., ktorým sa novelizuje výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre IS VS (181 kB)


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky