RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tender na Cloud pre Európu

18.12.2014 13:21

Účastníci dohody na vykonanie spoločného postupu verejného obstarávania pred komerčným využitím (PCP)  dňa 13.12.2014 zverejnili ponuku na tender na projekt Cloud pre Európu (C4E). Ide o dodávku analytickej časti formou výskumných prác. Predmetom dodávky budú tri cloudové služby pre verejnú správu. Účelom je vyvinúť a preukázať riešenia, ako prekonávať prekážky pre prijatie cloud computingu vo verejnom sektore.

Obstarávatelia vyzývajú dodávateľov, aby sa uchádzali o niektorú z troch služieb, ktoré stanovuje rámcová zmluva na realizáciu výskumu a vývoja. Časti zahŕňajú inovatívne riešenia pre federatívne certifikované služby sprostredkovania, bezpečné skladovanie a uvedomenie si legislatívy. Každá časť sa bude uskutočňovať v troch fázach počas 18 mesiacov, návrh riešenia (fáza 1), vývoj prototypu (fáza 2) a vývoj produktu alebo služby vrátane testovania (fáza 3). Niekoľko ponúk  pre každú časť vyústi do podpísania rámcovej zmluvy. Po každej fáze budú výstupy vyhodnotené a najlepšie ponuky postúpia do ďalšej fázy.

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre zadávanie zákaziek, sú štyri milióny EUR. Termín na predloženie ponúk do súťaže je 20. február 2015. Súťažné podklady sú zverejnené na http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424518-2014:TEXT:EN:HTML&src=0 a ďalšie informácie sú dostupné na www.agid.gov.it/cloudforeurope.


O projekte C4E
Projekt C4E podporuje využívanie cloudu vo verejnom sektore v rámci spolupráce medzi orgánmi verejnej moci a priemyslom. Projekt identifikuje prekážky, nachádza inovatívne riešenia a buduje dôveru voči európskemu cloud computingu. C4E využíva spoločný postup verejného obstarávania pred komerčným využitím (PCP) ako nástroj na podporu inovácií vo verejnom sektore, identifikuje inovačné riešenia v oblasti služieb cloud computingu, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám verejného sektora a zlepšili informovanosť verejných obstarávateľov o možnostiach služieb cloud computingu.
Projekt sa začal v júni 2013 a bude trvať do novembra 2016. Je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci rámcového programu pre výskum a inovácie (FP 7). Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu www.cloudforeurope.eu.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83336
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100426
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87370
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky