RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt „Digitálne učivo na dosah“

19.12.2014 15:29

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Digitálne učivo na dosah“, kód: OPIS-2014/1.2/06-NP. Písomné vyzvanie je zamerané na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
          Priamym cieľom projektu je zvýšenie a skvalitnenie prístupu k elektronickým službám, vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach pre prístup k vyhradenej sieti MŠVVaR SR a zavedenie komplexnej eGOV služby - Prístup k digitálnym službám školy. Uvedená služba umožní používateľom s využitím najmodernejších technologických riešení flexibilne pristupovať k rôznych digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese.
          Víziou projektu je zabezpečenie podmienok potrebných pre vytvorenie dostupnosti aj prístupnosti širokej škály informácií, súvisiacich elektronických služieb, či digitálneho edukačného obsahu on-line v školách ako súčasti budovania vzdelanostnej ekonomiky v digitálnej spoločnosti.
Motiváciou je, aby sa študenti dostali k digitálnemu učivu či pomôckam prakticky bez obmedzenia. Uvedeným krokom má regionálne školstvo preklenúť digitálnu priepasť k dostupnosti a prístupnosti vytvoreného edukačného obsahu a zaradiť sa tak na úroveň bežného európskeho vzdelávacieho systému.         

          Hlavnými prínosmi takéhoto riešenia sú:

  • úspora času učiteľov pri administrácii vyučovacej hodiny,
  • úspora času pri správe IT (IKT) na školách,
  • úspora času pri doručovaní obsahu vzdelávania,
  • úspora na operatívnych nákladoch.

          Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 29 410 039,81 EUR.
          Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 15.04.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Písomné vyzvanie spolu s prílohami nájdete TU.

pdfTlačová správa- Digitálne učivo na dosah (385 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky