RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Projekty OPIS sa dostávajú do finálnej fázy

06.02.2015 13:12

Projekty z Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa postupne aplikujú do praxe. V súčasnej dobe je ukončený projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR a ďalšie projekty budú v krátkom čase ukončené. Oznámenie o plánovanom ukončení projektu eviduje Ministerstvo financií SR k týmto projektom:

  • Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
  • Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok
  • Elektronické služby Štatistického úradu SR
  • Elektronické služby verejného obstarávania
  • Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
  • Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
  • Dátové centrum pre eGovernment

V súčasnosti pri týchto projektoch prebieha proces ukončovania, vrátane kontroly a testovania služieb.

V rámci národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka bol spustený dňa 15.12.2014 do prevádzky novovybudovaný portál, ako jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu. Portál umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

Ďalším projektom, pri ktorom sa očakáva jeho skoré ukončenie, je Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok. Prevádzku informačného systému zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Prínosom je zjednodušené vybavenie agendy súvisiacej so správnymi poplatkami pre občanov a podnikateľov. Prínosy z tohto projektu v spolupráci s prínosmi projektu E-kolok sú využiteľné už dnes na pracoviskách ministerstva vnútra, a to okresných dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokladov. Postupne budú využiteľné prínosy aj na najväčších katastrálnych úradoch a súdoch.

Okrem spomenutých projektov budú v najbližších týždňoch ukončené projekty: Elektronické služby Štatistického úradu SR, Elektronické služby verejného obstarávania, Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX), Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla, či Dátové centrum pre eGovernment.

V prvej polovici roka 2015 sa očakáva ukončenie ďalších významných projektov, ako napr. Ústredný portál verejnej správy, Elektronické služby centrálnej ohlasovne a Elektronické služby národnej evidencie vozidiel.

Poslaním všetkých zavádzaných služieb je priblížiť a zjednodušiť kontakt občanov s úradmi verejnej správy a zároveň znižovať náročnú administratívu.

Tlačová správy vo formáte PDF:

pdfProjekty OPIS sa dostávajú do finálnej fázy (274 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky