RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvy na realizáciu štyroch národných projektov OPIS

24.02.2015 15:15

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít štyroch národných projektov:

  • „Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy“,
  • „Metainformačný systém“,
  • „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“,
  • „Digitálne učivo na dosah“.

Zavedením projektu „Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy“ sa naplní požiadavka zo zákona o eGovernmente, v ktorom je definované, že údaje by nemali byť vyžadované viackrát, ak už v informačnom systéme verejnej správy existujú. Cieľom projektu je preto zaviesť štandardný proces tvorby zdieľania spoločných (referenčných údajov) vo verejnej správe, ktorý v súčasnosti neexistuje.
Výška nenávratného finančného príspevku je 13 088 096,80 eur.

Základným poslaním projektu „Metainformačný systém“ je vytvoriť nástroje zabezpečujúce efektívnu správu enterprise architektúry, efektívne projektové riadenie a riadenie informačných zdrojov vo verejnej správe.
Výška nenávratného finančného príspevku je 11 949 516,00 eur.

Projekt „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“ je jedným z ďalších významných posunov v budovaní vládneho cloudu a jeho zavedením dôjde k zníženiu nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Cieľom projektu je vybudovanie riešenia poskytujúceho cloudové služby typu „Infrastructure as a service“.
Výška nenávratného finančného príspevku je 42 023 999,20 eur.

Cieľom projektu „Digitálne učivo na dosah“ je zvýšenie a skvalitnenie prístupu k elektronickým službám, vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach pre prístup k vyhradenej sieti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt prinesie úsporu času učiteľom pri administrácii vyučovacej hodiny, pri správe IT (IKT) na školách, ako aj pri doručovaní obsahu vzdelávania a úsporu na operatívnych nákladoch.
Výška nenávratného finančného príspevku je 29 409 467,87 eur.

Zmluvy boli 19.februára 2015 zverejnené podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudli účinnosť dňa 20.februára 2015.

Projekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Ďalšie informácie o jednotlivých projektoch nájdete TU.

pdfMinisterstvo financií podpísalo zmluvy na realizáciu štyroch národných projektov OPIS (386 kB)

 

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky