RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru

10.04.2015 13:19

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru.

Hlavným cieľom realizácie projektu je ďalej prispieť a rozšíriť naplnenie cieľov projektu Elektronické služby informačných systémov MVSR na úseku policajného zboru, a to najmä podporou činností Ministerstva vnútra SR modernými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zlepšia informačný tok medzi operačným riadením a jednotlivými výkonnými zložkami (policajný zbor, hasičský zbor, krízový manažment). Tie zlepšia príjem, spracovanie a riešenie podnetov a udalostí od občanov zo strany polície. Taktiež dôjde k zefektívneniu práce výkonných zložiek a zvýšeniu bezpečnosti občanov.

Zmluva bola 30.marca 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 31.marca 2015.
Výška nenávratného finančného príspevku je 9 000 000,00 eur.

Ďalšie informácie o projekte nájdete TU.

pdfTlačová správa (340 kB)
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82569
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99883
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60534
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22437
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85141
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky