RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo vnútra vydalo miliónty kus elektronického občianskeho preukazu s čipom

24.08.2015 08:48

Držiteľkou dokladu je pani Jaroslava Peťková, ktorá si ho bola vyzdvihnúť na oddelení dokladov OR PZ v Malackách. Pri tejto špeciálnej príležitosti jubilejnej držiteľke zablahoželala vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková v spoločnosti riaditeľa odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ Rudolfa Hlavatého. Martin Sůra z IT Asociácie Slovenska /ITAS/ a zároveň zástupca spoločnosti Hewlett Packard Slovakia, ktorá je dodávateľom projektu Elektronická identifikačná karta, odovzdal držiteľke miliónteho elektronického občianskeho preukazu s čipom notebook.

Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013. Ministerstvo vnútra každý týždeň pripraví na odovzdanie zhruba 14-tisíc kusov dokladu, ktorý slúži ako autentifikačný prostriedok pre všetky elektronické služby poskytované štátom. Ako povedala vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková, miliónty vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom je významný míľnik a zároveň znamenie, že Slovenská republika napreduje v oblasti elektronických služieb.

V súčasnosti štát prevádzkuje niekoľko stoviek elektronických služieb a ich počet sa stále rozširuje. Za rezort vnútra sú to služby v oblasti evidencie vozidiel, hlásenia pobytu a registra adries plus služby súvisiace so samotným elektronickým dokladom OP. Spolu 69 e-služieb. Čoskoro pribudnú ďalšie pripravované v rámci projektu Elektronizácia služieb matriky.

Denisa Saková spomenula, že elektronický doklad možno samozrejme využívať naďalej ako klasický občiansky bez čipu – doklad totožnosti, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu /ZEP/ možno realizovať prevody či žiadosti priamo zo svojej obývačky. Ako príklad uviedla službu prihlasovania vozidla do evidencie, keď predajca je z Bratislavy a kupujúci z Veľkého Krtíša. Predajca využitím elektronickej služby vykoná za majiteľa všetko potrebné vrátane úhrady správnych poplatkov – kupujúci dopravný inšpektorát navštívi len raz v dohodnutom termíne, aby si prevzal osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom.

Pani Peťkovú, držiteľku miliónteho elektronického OP s čipom, zaujala informácia, že využívaním e-služieb šetrí nielen čas, ktorého má ako lekárka pomerne málo, ale aj svoje peniaze: pri elektronických úkonoch vyžadujúcich použitie ZEP používateľ elektronického občianskeho preukazu s čipom môže ušetriť na správnych poplatkoch až polovicu /najviac však 70 eur/. Elektronické služby preto plánuje aktívne využívať.

Martin Sůra z ITAS ju informoval o bezpečnostných mechanizmoch elektronického občianskeho preukazu s čipom, ktorý je chránený proti pozmeňovaniu údajov na ňom uložených, rovnako proti kopírovaniu či zneužitiu v prípade krádeže či straty.

Elektronický občiansky preukaz s čipom /označovaný tiež aj ako eID karta/ je podľa zákona o eGovermente autentifikačný prostriedok v elektronickej komunikácii so štátnou správou. Podmienkou je, aby držiteľ mal aktivovaný kontaktný čip na doklade, teda že si na oddelení dokladov PZ zadal bezpečnostný osobný kód /BOK/ a požiadal o certifikáty k tvorbe zaručeného elektronického podpisu /ZEP/. Cez BOK sa prihlasuje do elektronických služieb. Kvalifikované certifikáty k tvorbe ZEP, ktorý v e-prostredí nahrádza klasický papierový podpis, sa vydávajú na požiadanie a bezplatne. Občan môže získať tri rôzne typy certifikátov – kvalifikovaný, určený na autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných ZEP-om; šifrovací, určený na šifrovanie elektronickej komunikácie smerom k občanovi; autentifikačný, určený pre autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom.

Ak občan o ZEP nepožiadal hneď pri vydaní OP, môže tak urobiť hocikedy počas jeho 10-ročnej platnosti na hociktorom oddelení dokladov PZ. Je to bezplatné a každý, kto si aktivuje čip a požiada o certikáty k tvorbe ZEP, dostane zadarmo aj čítačku.

Využívaním e-služieb občan šetrí nielen svoj čas a peniaze, ale pomáha tiež znižovať prevádzkové náklady štátnej správy. Požiadať o elektronický doklad možno na hociktorom oddelení dokladov PZ. /Ak je je však starý OP vydaný pred 1. júlom 2008, tak na oddelení podľa miesta trvalého pobytu/.

Zdroj: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=odovzdali-sme-milionty-kus-elektronickeho-obcianskeho-prekazu-s-cipom


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky