RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

31.08.2015 12:00

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 01/2015 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Záujemcovia musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti (240 kB)

pdfPríloha č. 1 výzvy (219 kB)

RTFPríloha č. 1 výzvy (156 kB)

pdfPríloha č. 2 výzvy (116 kB)

RTFPríloha č. 2 výzvy (54 kB)

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov PO7 OPII, vrátane relevantných príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť v termíne do 30. 09. 2015 (v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch do 14:30 hod.) v písomnej forme na adresu:
Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 1

Na obálke musí byť uvedené „Hodnotiteľ PO7 OPII“.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.
Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov PO7 OPII je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 30.09.2015 na e-mailovú adresu: daniela.loffayova@mfsr.sk


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83404
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100486
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60802
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22691
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky