RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Projekty budovania Ústredného portálu verejnej správy sú ukončené

30.10.2015 15:06

Projekty „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ a „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II.časť)“ boli ukončené. Realizovala ich Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Výsledkom je portál Slovensko.sk, ktorý je vstupnou bránou k elektronickým službám verejnej správy. Zámerom je tento portál naďalej vylepšovať.

Portál Slovensko.sk funguje v režime 24 hodín, 7 dní v týždni. Svojim používateľom ponúka návody, rady  či metodické usmernenia. Správcom Ústredného portálu verejnej správy je Úrad vlády SR a prevádzkovateľom je NASES.

Služby ústredného portálu boli nasadené do testovania ku koncu roku 2014 a v priebehu prvého kvartálu 2015 boli postupne implementované do produkčného prostredia. Dnes je portál funkčný a pripravený absorbovať všetky elektronické služby.

Aktuálne je na portáli dostupných vyše 800 elektronických služieb štátnej správy a samosprávy napr. v oblasti agendy živnostenského podnikania, evidencie obyvateľov, súdov a väzenstva, geodézie a kartografie, cestnej dopravy, evidencie cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, rodiny a sociálnych služieb a pod. Svojim používateľom ponúka návody, rady, či metodické usmernenia.

Súčasťou Slovensko.sk je aj sprostredkovanie elektronických služieb orgánov verejnej moci, ktoré musia pre tento účel prepojiť svoje agendové systémy s ústredným portálom. Medzi úspešne pripojené inštitúcie, ktoré poskytujú elektronické služby cez portál patria napr. Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štatistický úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 

NASES navyše eviduje desiatky ďalších pripájajúcich sa inštitúcií. V krátkom čase pribudnú elektronické služby ďalších inštitúcii napr. samospráv a vyšších územných celkov, čo bude predstavovať niekoľko stoviek nových elektronických služieb pre občanov a podnikateľov.

Ako akýkoľvek iný portál podobného významu, aj tento bude nevyhnutné naďalej vylepšovať tak, aby čo najlepšie slúžil občanom a podnikateľom a aby bol v čo najvyššej možnej miere „user friendy“. Aj preto zástupcovia MF SR a NASES hľadajú riešenia, ako zlepšiť funkčnosť, sprehľadniť, zefektívniť a zatraktívniť tento portál.

Zjednodušiť a sprehľadniť by sa mala pre užívateľov jednak samotná domovská stránka www.slovensko.sk, no najmä jedna z kľúčových funkcií portálu, ktorou je vyhľadávanie v rámci ponúkaných životných situácií a elektronických služieb. Občania a podnikatelia tak budú môcť rýchlejšie  a jednoduchšie vyhľadať konkrétne informácie a elektronické služby, ktoré sa týkajú ich aktuálnej situácie či problému. Aby boli pripravované zmeny na portáli čo najefektívnejšie, budú zohľadňovať výsledky používateľského prieskumu realizovaného NASES, ktoré by mali byť čoskoro k dispozícii. 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky