RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

95% colných vyhlásení je realizovaných elektronicky

07.12.2015 09:05

V súvislosti s končiacim sa obdobím Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) bola zo strany Ministerstva financií SR zrealizovaná kontrola na mieste spojená s ukončovaním projektu Centrálny elektronický priečinok (CEP). Prevádzkovateľom tohto nadrezortného projektu je Finančné riaditeľstvo SR a dodávateľom je spoločnosť DITEC, a. s.

Cieľom projektu je predovšetkým vytvoriť podmienky pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti zahraničného obchodu. Slovensko sa prostredníctvom realizácie tohto projektu zaradilo medzi krajiny EÚ, ktoré koncept jednotného miesta pre agendy zahraničného obchodu (tzv. Single window for Customs) zaraďujú k svojim strategickým cieľom. Portál CEP začal naplno fungovať od konca júla 2015.

Projekt priniesol zmeny v procesoch colného konania pre subjekty, ktoré komunikujú s colnými úradmi elektronicky. Ide o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe, ako aj štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze. Pre subjekty to znamená zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti podaní či formulárov využívaných v procesoch súvisiacich so zahraničným obchodom. Za obdobie od 20. júla 2015 do 30. novembra 2015 bolo prijatých 283 762 podaní a za rovnaké obdobie bolo 589 424 poskytnutých zásielok.

Subjekty môžu podávať žiadosti o licencie a povolenia, ako aj podávať colné vyhlásenia na jednom mieste elektronickou formou. Pomer papierových podaní je významne nižší (len 5%) voči elektronickým podaniam (95%). Prínosom realizácie projektu CEP je taktiež úspora na správnych poplatkoch.

V rámci ďalšieho rozvoja elektronických služieb pre oblasť agendy daní a ciel možno spomenúť, že od januára 2016 čakajú samotný portál finančnej správy ďalšie zmeny a to hlavne v podobe zavedenia obojsmernej komunikácie medzi finančnou správou a daňovými subjektmi.

pdf95% colných vyhlásení je realizovaných elektronicky (261 kB)
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83361
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100456
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60789
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22676
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88290
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky