RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť

17.12.2015 16:30

Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR  v týchto dňoch.

Ministerstvo pripravuje zverejnenie prvých troch referenčných registrov, ktoré budú obsahovať referenčné údaje o občanoch a podnikateľoch. V praxi to bude znamenať, že ak napr. podnikateľ raz nejakému úradu zadal informácie o svojej spoločnosti, nebude ich musieť predkladať opätovne inému úradu.

V prvom kroku budú medzi referenčné registre patriť Register právnických osôb, Register daňových subjektov a  Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Register právnických osôb bude poskytovať údaje o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch, orgánoch verejnej moci, podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a o odštepnom závode a zapísanej organizačnej zložke. Register daňových subjektov bude ako referenčný údaj poskytovať identifikačné číslo platiteľa DPH. V Evidencii uchádzačov o zamestnanie sú navrhované dva referenčné údaje: dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dátum jeho vyradenia z evidencie.

Zverejnenie prvých referenčných registrov znamená začiatok zavádzania konceptu referenčných registrov verejnej správy. Úrady majú povinnosť do jedného roka zosúladiť svoje údaje s údajmi v referenčných registroch. Samotnému zverejneniu predchádza medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa v týchto dňoch začína.

Nové referenčné registre a údaje budú zverejnené v Zozname referenčných registrov, na ústrednom portáli www.slovensko.sk a na webovom sídle Ministerstva financií SR www.informatizacia.sk.

 

 

Zdroj: MF SR


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100461
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60793
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22682
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88296
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky