RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch bolo predložené na pripomienky

09.02.2016 15:30

   Národná koncepcia informatizácie verejnej správy má zadefinovať smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch. Pripravila ju architektonická kancelária verejnej správy na Ministerstve financií SR (ďalej len „MF SR“). 
   Predložená koncepcia prináša nový systematický a koordinovaný prístup do riešenia problematiky informatizácie verejnej správy. Predovšetkým tým, že sa tentokrát nezameriava len na centrálnu architektúru a centrálne komponenty architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, ale detailnejšie rieši aj problematiku informatizácie, tak aby verejná správa poskytovala kvalitné služby nielen voči občanom a podnikateľom, ale i voči iným orgánom verejnej moci, a to aj cezhranične.
   Materiál bol v októbri 2015 prerokovaný v Komisii MF SR na štandardizáciu informačných systémov verejnej správy a následne prebehli konzultácie s podnikateľským prostredím za účelom posúdenia vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie. Dňa 20. 01.2016 sa uskutočnila verejná prezentácia materiálu pre zástupcov verejnej správy a zástupcov podnikateľskej sféry. Dňa 4.2.2016 bol materiál prerokovaný v Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy, v rámci ktorej mu vyjadrili podporu aj zástupcovia IT komunity. Ako uviedol Ľubor Illek „NKIVS je veľmi dôležitá aj z hľadiska nových projektov v novom období“ a uznal tiež pripravenosť dokumentu „veľmi podrobne je v tomto dokumente vypracovaný návrh architektúry verejnej správy.“
   Aktuálne je materiál predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a to v termíne do 19.2.2016. Celý materiál je dostupný prostredníctvom portálu právnych predpisov, pričom súvisiace dokumenty, na ktoré sa koncepcia odvoláva sú zverejnené na http://www.informatizacia.sk/suvisiace-dokumenty/22701s.

Zdroj: MF SR


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky