RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predkladá metodiku k vykonávaniu zaručenej konverzie na verejné pripomienkovanie

03.11.2016 16:53

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predkladá verejnosti na pripomienkovanie návrh metodického usmernenia k postupu pri vykonávaní zaručenej konverzie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Usmernenie je určené všetkým osobám, ktoré sú podľa § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente oprávnené vykonávať zaručenú konverziu (t. j. orgány verejnej moci, advokáti, notári, poštový podnik prevádzkujúci integrované obslužné miesto, patentový zástupca, ak nejde o konverziu zaručenej listiny), ale tiež pre osoby vyvíjajúce informačné systémy, prostredníctvom ktorých sa zaručená konverzia realizuje.

Jeho cieľom je špecifikovať podmienky a postup pre vykonávanie konverzie, a to od samotnej transformácie pôvodného dokumentu do inej podoby alebo formátu, vytvorenie osvedčovacej doložky, spoločnú autorizáciu osvedčovacej doložky a novovzniknutého dokumentu, až po vytvorenie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii.

Postup je upravený osobitne pre jednotlivé typy zaručenej konverzie:
• z listinnej podoby do elektronickej,
• z elektronickej do listinnej podoby, alebo
• z elektronickej podoby do elektronickej podoby v inom formáte.

Zároveň v kapitole 1 poukazujeme na existenciu možností alternatívneho riešenia vybraných aspektov zaručenej konverzie (napríklad konverzia viacerých dokumentov, použitie kvalifikovanej služby overovania podpisu/pečate, identifikácia neprázdnych strán a i.), kde oceníme pohľad a odporúčania odbornej verejnosti, osôb vyvíjajúcich informačné systémy, ako aj osôb, ktoré budú zaručenú konverziu vykonávať.

Úrad zároveň pripravuje aktualizovanú vyhlášku o zaručenej konverzii, ktorej obsah nadväzuje na princípy, technické riešenia a postup vykonávania zaručenej konverzie rámcovo stanovené zákonom o e-Governmente a podrobne definované v tomto metodickom usmernení.

Pripomienky k návrhu metodického usmernenia vo forme komentárov alebo revízie v texte je možné zasielať do 13.11.2016 elektronicky na adresu lubica.kasikova@vicepremier.gov.sk.

 

pdfMetodické usmernenie k postupu pri vykonávaní zaručenej konverzie (817 kB)

RTFMetodické usmernenie k postupu pri vykonávaní zaručenej konverzie - formát RTF (736 kB)Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky