RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

ZAPOJTE SA! Workshop IDEA-HACK 1

22.02.2017 09:10

Workshop IDEA-HACK 1 prepojí inovácie s technológiami a nápadmi.

Bratislava, 21. feburára 2017 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pozýva odborníkov z oblasti informačných technológií, start-upistov, pracovníkov inštitúcií verejnej správy, ale aj študentov na Workshop IDEA-HACK1, ktorého výsledky budú spracované do nových výziev a kvalitných projektov. Hlavnou témou workshopu je zvýšenie inovačnej kapacity malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike. Prihlášky na workshop so spracovanými esejami je potrebné zaslať do 10. marca t.r.

Účastníci budú riešiť témy projektov, ktoré umožnia najmä malým a stredným podnikateľom získať prístup k elektronickým službám, ale aj témy interaktívnych riešení pre registre verejnej správy a pre inovatívne riešenia vo vládnom cloude. Diskusia k predloženým návrhom tak bude smerovaná na kreáciu tém pre národné alebo dopytové projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.

„Náš úrad počúva občanov, podnikateľov a odbornú verejnosť, chceme vedieť, čo je treba zlepšiť v odstraňovaní byrokratických bariér, chceme zapojiť odborníkov v oblasti IT, verejnú správu, študentov, aby nám pomohli vytvoriť dobré projekty. Také projekty, ktoré biznisu pomôžu v komunikácii s verejnou správou, k zjednodušeniu procesov a k väčšej transparentnosti. Malí a strední podnikatelia sú dôležitou súčasťou ekonomiky tejto krajiny. Projektami pre nich chceme vytvoriť priestor pre ich lepšie umiestnenie na jednotnom digitálnom trhu. Workshop, ktorý organizujeme je jednou z diskusií k tejto téme, a verím, že pomôže otvoriť zaujímavé témy a podnety ktoré náš úrad pretaví do dobrých výziev a kvalitných projektov,“ informovala Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Téma: Zvýšenie inovačnej kapacity malých a stredných podnikateľov (MSP) v digitálnej ekonomike

Cieľ:

 • Zvýšenie integrovanosti Slovenska do jednotného digitálneho trhu - zvýši sa predaj a nákup tovaru a služieb online;
 • Zvýšenie životaschopnosti malých a stredných podnikateľov vďaka možnostiam, ktoré poskytnú zdieľané služby verejnej správy;
 • Zvýšenie dopytu po inovatívnych riešeniach v oblasti informačno-komunikačných technológií vyvolá rast počtu MSP, ktorí sa budú podieľať na vytváraní takýchto riešení.

Čo hľadáme:
Hľadáme témy projektov, ktoré umožnia najmä MSP získať prístup k elektronickým službám, primárne vyvinutých pre potreby verejnej správy. MSP môžu nad týmito službami stavať vlastné riešenia a rozšíriť tak prínosy investícii.

Hľadáme témy pre inovatívne riešenia, ktoré by mohol poskytovať vo vládnom cloude celej verejnej správe, ako napríklad tvorbu materiálov, e-Learningové nástroje, vizualizačné nástroje, nástroje pre meranie spokojnosti, nástroje pre riadenie produktivity a podobne.

Hľadáme riešenia pre registre verejnej správy, ktoré sa budú transformovať do podoby interaktívnych nástrojov a podporovať dôveryhodnosť subjektov a zlepšovať informácie o produktoch. Nástroje pre ochranu spotrebiteľa v podmienkach jednotného digitálneho trhu. Odstraňovanie transakčných nákladov a procesných bariér, znižovanie administratívnej záťaže.

Kto sa môže zapojiť
Malí a strední podnikatelia, študenti, „start-upisti“, ale aj pracovníci inštitúcií verejnej správy a spoločne hľadať inovatívne riešenia pre konkrétne projekty v oblasti informatizácie verejnej správy. Ako príklad možno uviesť využívanie elektronických schránok pre doručovanie korešpondencie firmám, elektronické služby štátu, či aplikácie, ktoré zvýšia verejnú kontrolu a transparentnosť.

Cieľ workshopu:
Diskusia k predloženým návrhom a kreácia tém pre národné alebo dopytových projekty, špecifický cieľ 7.2, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. (viac info.: dokument Východiská pre prípravu projektov Operačný program integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, st. 38 až 40)

Záujemcovia o účasť na Workshope IDEA-HACK1 musia splniť tieto kritériá:

 1. vyplniť prihlášku (meno alebo názov tímu, členovia tímu, skúsenosti s verejnou správou);
 2. vypracovať motivačnú esej (v minimálnom rozsahu 600 slov), ktorá bude navrhovať unikátne využitie informačných technológií vo verejnej správe k téme
 3. Zaslať na idea-hack1@vicepremier.gov.sk
Povinné časti eseje:
 • výber témy (zo zoznamu 5 tém esejí) ako aj zdôvodnenie daného výberu;
 • prečo chcem zlepšiť štát;
 • aký problém by sme chceli vyriešiť;
 • aké riešenie navrhujeme (vrátane odkazov na webové riešenia, výskumu, technológie, konkurenčného produktu a podobne);
 • aké prínosy pre jednotlivé cieľové skupiny vďaka riešeniu získame;
 • ako náročné by bolo riešenie v praxi nasadiť.

Témy esejí o prepojení inovácií, technológií a nápadov:

Inovácie

 • Téma 1: Štát v ére big-data (ako na základe analýzy veľkého množstva údajov dokážeme prísť s novými odporúčaniami pre rozhodovanie a službami pre občanov, vizualizácie údajov, využitie geo-údajov)

Technológie

 • Téma 2: e-Government ako platforma (služby štátu, nad ktorými bude možné budovať inovatívne riešenia)
 • Téma 3: Nové typy služieb a personalizovaná verejná správa (mobilný government)
 • Téma 4: Elektronická identifikácia, autentifikácia a autorizácia

Nápady

 • Téma 5: Aké opatrenia pomôžu digitálnej ekonomike a elektronickému obchodu.

Účastníci zároveň získajú cenné informácie pre zapojenie do pripravovanej výzve a zároveň prispejú k rozšíreniu okruhu možných žiadateľov. Šancu má naozaj každý, stačí sa zapojiť do výzvy k výberovému konaniu.
Prihláška IDEA-HACK1


      Späť »
      Po Ut St Š Pi So Ne
      30 31 1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30 1 2 3

      Anketa
      V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

      Rozširovanie vládneho cloudu
      83409
      Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
      100493
      Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
      60808
      Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
      22693
      Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
      88557
       
      Staršie ankety
      Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
      © 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
      Začiatok stránky