RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Digitálny jednotný trh - prvý štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi na tému Voľný pohyb dát.

01.03.2017 15:12

V súvislosti s publikovaním Oznámenia k vytvoreniu európskeho dátového hospodárstva, zorganizovala Európska komisia, dňa 23.2.2017, prvý zo série naplánovaných štrukturovaných dialógov s členskými krajinami. Európska komisia v oblasti voľného pohybu dát (ďalej ako FFoD) doteraz identifikovala 50 obmedzení týkajúcich sa lokalizácie dát v administratívnych procedúrach a pravidlách členských krajín, pričom skutočné hodnoty budú zrejme oveľa vyššie. Európska komisia najbližšej dobe otvorí dialógy s členskými krajinami s cieľom prediskutovať konkrétne národné obmedzenia pre voľný pohyb dát, najmä tie týkajúce sa požiadaviek na lokalizáciu dát. Jednotné EÚ pravidlá pre ochranu osobných údajov budú platiť od mája 2018 v súlade so všeobecným nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Takéto jednotné pravidlá ale neplatia pre dáta, ktoré nie sú osobnými údajmi, pre strojovo generované, priemyselné či anonymizované údaje. Pre tieto typy údajov je taktiež potrebné stanoviť jasné pravidlá pre ich voľný tok v rámci krajín, EÚ aj mimo EÚ. Doteraz Európska komisia predložila k tejto problematike Oznámenie k vytvoreniu európskeho dátového hospodárstva spojené s Pracovným dokumentom. Postoj členských krajín a ďalších zainteresovaných partnerov sa snaží zmapovať prostredníctvom realizácie štruktúrovaných dialógov, verejnej konzultácie, štúdií a priamych bilaterálnych rokovaní s členskými krajinami. V následnej štruktúrovanej diskusii boli identifikované príležitosti, benefity, výzvy a bariéry voľného pohybu dát, potreby členských krajín vzhľadom k realizácii voľného toku dát, návrhy ako voľný pohyb dát realizovať v praxi. K najzávažnejším zisteniam  patrí fakt, že účastníci vnímali vo veľkej väčšine ako najzávažnejší problém dôvery, bezpečnosti, jasných pravidiel a právnej istoty.

Praktický príklad z Dánska ktoré odstránilo jednu z prekážok pre voľný pohyb dát

Dánsko prezentovalo praktický príklad odstránenia prekážky voľného pohybu dát, kde prostredníctvom aktualizácie zákona o účtovníctve dokázalo odstrániť závažnú prekážku vyplývajúcu z požiadavky lokalizácie údajov. Keď chceli v minulosti firmy mať svoje účtovné doklady mimo územia Dánska, museli žiadať príslušné orgány o výnimku. V súčasnosti môžu byť účtovné podklady a dokumenty firiem bez nutnosti povolenia výnimky umiestnené v zahraničných dátových centrách (aj mimo EÚ) za predpokladu že splnia určité podmienky. K nim platí napr. že údaje sú uchovávané v prostredí, ktoré je zabezpečené, sú dostupné 24/7 pre príslušné orgány verejnej správy v digitálnej podobe online a všetky systémové špecifikácie a heslá potrebné k prístupu k účtovným dokladom musia byť uchovávané na území Dánska. V súvislosti s aktualizáciou zákona zároveň zaviedli aj pokuty za jeho nedodržanie. V praxi sa im táto úprava osvedčila a nemajú hlásené vážnejšie porušenia zákona.

Vyjadrite svoj názor na voľný pohyb dát

Európska komisia vyzvala členské krajiny na aktívne zapojenie sa do verejnej konzultácie vyhlásenej 10.1.2017, ktorá pomôže vypracovať konkrétne opatrenia v oblasti voľného pohybu dát. Verejná konzultácia je dostupná aj v slovenskom jazyku a potrvá do 26.4.2017. Firmy rôznych veľkostí, výrobcovia a používatelia pripojených zariadení, prevádzkovatelia a používatelia online platforiem, orgány verejnej moci, mimovládne a výskumné organizácie a spotrebitelia tu môžu vyjadriť svoj názor na to, akým spôsobom národné a regionálne obmedzenia komplikujú pohyb dát po Európe. Cieľom konzultácie je tiež získať informácie či sú digitálne strojovo generované údaje (iné ako osobné údaje) predmetom obchodu a výmeny, a stanovenie miery, v ktorej k tomu dochádza; spôsoby odstraňovania týchto prekážok; nové výzvy týkajúce sa zodpovednosti v súvislosti s internetom vecí a robotikou; postupy a otázky týkajúce sa prenosnosti údajov, interoperability a noriem. Závery zo štruktúrovaných dialógov a verejnej konzultácie spolu so štúdiami budú tvoriť podklad pre následné kroky a opatrenia Európskej komisie zamerané na budovanie európskeho dátového hospodárstva.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83361
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100456
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60789
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22676
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88290
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky