RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nástroj na prepájanie Európy CEF Telecom – otvorenie 2. výzvy na podporu trans-európskych digitálnych sietí s podporou 25,5 mil eur.

08.06.2017 17:16

Dňa 6. mája 2017 vyhlásila Európska komisia druhú výzvu na podávanie projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej ako „CEF Telecom“). CEF Telecom vytvára sieť cezhraničných služieb pre občanov, podniky a orgány verejnej správy, ktoré umožnia fungovanie jednotného digitálneho trhu v praxi. CEF Telecom podporuje základné a opakovane použiteľné digitálne služby, známe ako stavebné bloky, ako aj zložitejšie digitálne služby. Stavebné bloky môžu byť navzájom spojené a integrované so zložitejšími službami. Doteraz podporované stavebné bloky zahŕňajú: eIdentifikáciu, eSignature, eInvoicing, eDelivery a eTranslation.

Na podporu európskej infraštruktúry digitálnych služieb je v rámci tejto výzvy vyčlenených 25,5 mil. eur. Záujemcovia z celej EÚ (plus Island a Nórsko) môžu predkladať návrhy projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, elektronického doručovania, elektronického zdravotníctva a elektronického verejného obstarávania. Uzavretie výzvy je naplánované na 21. septembra 2017.

CEF Telecom prostredníctvom spolufinancovania podporuje projekty spoločného záujmu, ktoré prispejú k zvýšeniu interoperability, prepojiteľnosti a k rozšíreniu transeurópskych digitálnych infraštruktúr. Podporuje vyspelé riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť každodenný život občanov, podnikov a verejných správ a prispieť k rozvoju digitálneho jednotného trhu. Na získanie spolufinancovania musia byť riešenia navrhované v projektoch pripravené na nasadenie, prispievať k politikám EÚ v oblasti jednotného digitálneho trhu a zároveň mať pripravenú stratégiu dlhodobej udržateľnosti. Finančné prostriedky sa pridelia na tie oprávnené návrhy projektov, ktoré najlepšie spĺňajú kritériá na udelenie grantu tak, ako sú špecifikované v pracovnom programe CEF Telecom z roku 2017.

Táto výzva je druhá v rámci pracovného programu CEF Telecom na rok 2017. Očakáva sa, že hodnotenie návrhov sa začne na jeseň roku 2017 pričom výsledky hodnotenia a rozhodnutia o pridelení grantov budú oznámené začiatkom roka 2018. V roku 2017, v rámci naplánovaných troch výziev, poskytne CEF Telecom celkovú podporu až do výšky 77 miliónov eur prostredníctvom grantov pre európske infraštruktúry digitálnych služieb.
Viac informácií nájdete na stránkach:
CEF Telecom  
2017 CEF Telecom výzvy

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky