RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k vyzvaniu na národný projekt Centrálny ekonomický systém

18.07.2017 15:12

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), zverejnil vyzvanie na národný projekt „Centrálny ekonomický systém“ (CES).

Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorý umožní Ministerstvu financií SR (MF SR) ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Prostredníctvom projektu príde zároveň k vytvoreniu centrálnej metodicko-procesnej autority v rámci štruktúry MF SR, ktorá na seba preberie úlohy spojené s implementáciou unifikovaných procesov, ako aj ich podporu v budúcnosti.

Informačný systém CES sa bude skladať z modulov, ktorých súčasťou budú štandardizované procesy ekonomických a podporných agend subjektov štátnej správy. Jednotlivé moduly v rámci architektúry CES ako napr.: Finančné účtovníctvo, Rozpočet, Evidencia majetku, Personalistika, Mzdy, Materiálové hospodárstvo a iné. Do projektu bude zapojených 487 organizácií štátnej správy. Zapojenie bude prebiehať prostredníctvom vytvorenej Dohody o migrácii zapájanej organizácie do CES (nastavenie inštancie / klienta / účtovného okruhu a finálne nastavenie procesov pre potreby zapájanej organizácie). Vo vybraných organizáciách budú podľa charakteru ich hlavných činností implementované v rámci CES aj ďalšie aplikačné moduly napr.:

  • Správa pohľadávok zmluvného účtu (napr. evidencia a správa súdnych pohľadávok na Ministerstve spravodlivosti SR),
  • Služby vysunutých pracovísk (napr. na zastupiteľských úradoch v rámci rezortu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR),

Prínosy projektu spočívajú najmä v okamžitej dostupnosti dát pre analýzy a riadenie verejných financií, v úspore finančných zdrojov určených pre správu a prevádzku vlastných ekonomických IS dotknutých organizácií, v presnosti účtovných závierok a efektívnosti nastavenie procesov účtovníctva a konsolidácie a v zlepšení kvality a konzistentnosti dát v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na toto vyzvanie predstavuje 48 185 000,00 EUR.

Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opii.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky