RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k vyzvaniu na národný projekt Informačný systém Obchodného registra

18.07.2017 15:17

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), zverejnil vyzvanie na národný projekt „Informačný systém Obchodného registra“ (IS OR).

Výsledkom projektu bude nový IS OR, ktorý plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami obchodného registra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Zmena procesov a moderné IT povedie k zásadnému zlepšeniu procesov registrácie a správy obchodných spoločností.

Prínosy projektu spočívajú predovšetkým v zjednodušení a skrátení úkonov súvisiacich s registráciou obchodných spoločností.

Registračné konanie, to znamená zápisy, zmeny a výmaz údajov budú po novom vykonávať nielen registrové súdy, ale aj externí registrátori. Práve rozšírenie počtu registrátorov z pôvodných 8 na 150 prispeje k odbremeneniu súdneho systému a zvýši rýchlosť registračných konaní. Priemerný čas potrebný na zapísanie obchodnej spoločnosti sa skráti z 5 dní na „obratom“. Nový informačný systém bude odstraňovať kolíziu viacerých návrhov týkajúcich sa tej istej spoločnosti.

Projektom bude zabezpečená 100% kvalita a integrita dát v obchodnom registri, ktoré budú použiteľné na právne účely on-line. Informácie zverejnené v rámci IS OR budú právne záväzné aj bez potreby výpisu z Obchodného registra. Podporované budú i rôzne kontroly pri registrácií, ako napríklad automatická kontrola voči všetkým referenčným registrom, a najmä finančnej správe. V tomto kontexte bude dôležité prepojenie s registrom diskvalifikovaných osôb, ktoré umožní zablokovať vybrané úkony a výmaz existujúcich zápisov, ako i riešenie dôsledkov zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na vyzvanie predstavuje 9 936 207,00 EUR.

Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opii.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky