RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štvrtá verejná konzultácia NGA bielych miest

22.11.2017 17:23

V priebehu rokov 2016 a 2017 sa uskutočnili tri verejné konzultácie NGA bielych miest Slovenska, ktorých výsledkom je 46 NGA bielych miest. Vzhľadom na požiadavku telekomunikačných operátorov, ktorí vyjadrili záujem pokryť všetky NGA biele miesta Slovenska, bola dňa 22. 11. 2017 zahájená štvrtá verejná konzultácia NGA bielych miest Slovenska. Predmetom tejto verejnej konzultácie je zoznam 46 zostávajúcich NGA bielych miest Slovenska.

Podklady k verejnej konzultácii NGA bielych miest je potrebné vypracovať v zmysle pokynov uvedených v metodike k verejnej konzultácii NGA bielych miest (prístupové siete) a v metodike mapovania backhaulovej infraštruktúry pre NGA. Trojročné obdobie na pokrytie zostávajúcich 46 NGA bielych miest začína plynúť od 22. 11. 2017. Vyplnené súbory je potrebné zaslať na e-mail: broadband@vicepremier.gov.sk alebo doručiť v zalepenej obálke na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v termíne najneskôr do 22. decembra 2017 (vrátane).


Zdroj: http://informatizacia.sk/verejna-konzultacia-22112017/26081s Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky