RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Webová aplikácia na spracovanie KRIS

17.09.2008 08:21

Ministerstvo financií SR na základe § 4 ods. 1) písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a v súvislosti s vydaním Metodického pokynu na tvorbu koncepcií rozvoja ISVS č. MF/020272/2008-13 oznamuje, že pripravilo webovú aplikáciu na spracovanie koncepcií rozvoja ISVS (KRIS).

Uvedená webová aplikácia umožňuje spracovanie Koncepcií pomocou interaktívnych formulárov v zmysle Metodického pokynu na tvorbu koncepcií rozvoja ISVS. Prístup do webovej aplikácie je zabezpečený prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla.

Žiadosť o prístup do webovej aplikácie

O zabezpečenie prístupu do webovej aplikácie je potrebné požiadať formou žiadosti o pridelenie prístupových údajov, ktorej súčasťou bude príloha s názvom "Žiadosť o prístup do aplikácie KRIS". Takto vyplnenú žiadosť je následne potrebné zaslať na adresu Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava.

Žiadosť o prístup do aplikácie na spracovanie KRIS - príloha (28 kB)

Obce a samosprávne kraje

Bližšie informácie pre obce a samosprávne kraje ohľadom spracovania KRIS prostredníctvom webovej aplikácie nájdete tu.

 

Vstup do systému pre vypracovanie KRIS

 


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83372
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100464
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60794
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88544
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky