RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národná stratégia pre digitálnu integráciu - Ďalší krok k zlepšeniu pomoci hendikepovaným

05.12.2008 12:58

Rovnako ako v ostatných krajinách EÚ aj na Slovensku prináša zavádzanie informačných a komunikačných technológií do mnohých oblastí života nielen množstvo pozitív a výhod, ale aj špecifický problém, ktorý nazývame digitálne vylúčenie. Ohrozuje špecifické skupiny obyvateľstva, teda najmä dôchodcov, zdravotne postihnutých, občanov s nedostatočnou úrovňou vzdelania, občanov z demograficky a geograficky problémových oblastí, občanov znevýhodnených ich spoločenským postavením a tiež občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Digitálne vylúčenie je jednou z príčin spôsobujúcich sociálnu nespravodlivosť. Potreba riešiť túto otázku, prijať výzvy na boj proti digitálnemu rozdeleniu spoločnosti a jasné definovanie opatrení a krokov smerujúcich k digitálnej integrácii ohrozených skupín občanov, boli hlavným hnacím motorom pre vznik najaktuálnejšieho dokumentu pre oblasť e-Inclusion na Slovensku Národnej stratégie Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu. Vláda SR tento dokument schválila 3. decembra 2008.

Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu - kompletný materiál

Dokument, v súlade s prioritami EÚ, vyzýva štátnu správu, územnú samosprávu i organizácie tretieho sektora na realizáciu konkrétnych krokov v problematike digitálnej integrácie. Možnosti smerujúce k digitálnemu začleneniu čo najväčšieho počtu občanov ohrozených digitálnym vyčlenením do informačnej spoločnosti boli zoskupené do piatich základných oblastí, ktorým sa dokument venuje:

  • prístupnosť a použiteľnosť IKT
  • inkluzívny e-Government
  • zvyšovanie digitálnej gramotnosti a spôsobilosti používania IKT
  • znižovanie geografických digitálnych rozdielov
  • IKT pre starších občanov

Dokument Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu rešpektuje priority stanovené na úrovni EÚ. Na druhej strane v plnej miere zohľadňuje slovenské prostredie, jeho špecifiká a problémy, ktoré sa od tých európskych do istej miery odlišujú. Táto skutočnosť sa odzrkadľuje vo všetkých návrhoch konkrétnych opatrení pre jednotlivé oblasti, pri tvorbe ktorých spolupracovali aj samotní zástupcovia jednotlivých ohrozených skupín.

Tento dokument je dôkazom záujmu a nutnosti riešiť otázku digitálnej integrácie sociálne znevýhodnených skupín občanov na tej najvyššej úrovni. Je to dôkaz, že je čas vyvíjať potrebné iniciatívy, kroky k budovaniu integrovanej informačnej spoločnosti pre všetkých občanov bez ohľadu na ich individuálne alebo spoločenské znevýhodnenia. Riešenia, ktoré navrhuje dokument, vytvárajú priestor pre zmiernenie dosahov problémov digitálne rozčlenenej spoločnosti, a to hlavne zmiernenie sociálnej nerovnosti. Otvára tiež možnosti na plnenie rastúcich požiadaviek obyvateľstva na zabezpečenie vyššej kvality života, najmä zo strany štátu.

 


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100431
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22659
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87378
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky