RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Spokojnosť s e-službami verejnej správy v segmente podniky – 2008

09.03.2009 01:10

Správa z prieskumného projektu

Jedným z cieľov zakotvených v dokumente Stratégia informatizácie verejnej správy, schválenom vládou SR v roku 2008, je zvyšovanie spokojnosti s elektronickými službami verejnej správy (e-služby verejnej správy). Ministerstvo financií SR odštartovalo v roku 2008 výskumný projekt, ktorého cieľom bolo získať základné informácie o znalostiach, postojoch a potrebách firiem týkajúcich sa elektronických služieb verejnej správy. Predmetom výskumu bolo zisťovanie ich skutočného využívania, trendy vývoja spokojnosti s uvedenými službami, a keďže tieto služby je možné využívať len prostredníctvom zodpovedajúceho vybavenia informačno – komunikačnými prostriedkami (IKT), bola časť projektu venovaná aj mapovaniu vybavenia respondentov IKT. Projekt je prvým výsledkom dlhodobého zámeru Ministerstva financií SR v tejto oblasti. Opakovaným a systematickým monitorovaním spokojnosti firiem s e-službami verejnej správy a získaním možnosti sledovania spokojnosti v čase je jednou z dôležitých podmienok racionálneho a transparentného prístupu pri vytváraní efektívnejšej elektronickej verejnej správy zodpovedajúcej potrebám a záujmom jej súčasných a potenciálnych používateľov.


 pdf Prezentácia zo záverečnej správy z prieskumu: Spokojnosť podnikov s e-službami verejnej správy(300 kB)


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky