RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013

21.10.2009 02:06

Dňa 21.10.2009 vláda SR na svojom rokovaní prijala nový strategický dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“. Cieľom predloženého dokumentu je aktualizovať stratégiu budovania informačnej spoločnosti na Slovensku.

Dňa 21.10.2009 vláda SR na svojom rokovaní prijala nový strategický dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“. Cieľom predloženého dokumentu je aktualizovať stratégiu budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. Potreba vypracovať vrcholový strategický dokument v oblasti informatizácie spoločnosti bola iniciovaná snahou zohľadniť nové oblasti a smery vývoja informačno-komunikačných technológií, ako aj potrebou sprehľadniť a aktualizovať strategické dokumenty, ktoré boli pre oblasť informatizácie spoločnosti vytvorené a ich časový rámec bol z veľkej miery vyčerpaný. Zároveň bolo nevyhnutné jasne definovať kľúčové oblasti informatizácie spoločnosti, zdôrazniť ich vzájomné súvislosti a vytvoriť rámec pre nové, z pohľadu informatizácie spoločnosti, čiastkové strategické dokumenty, ktoré boli pre tieto oblasti vypracované, alebo sú v procese vytvárania. 

Nová „Stratégia infor­­matizácie spo­­­­loč­­nos­­ti na roky 2009 – 2013“ nahrádza pôvodnú „Stratégiu infor­­matizácie spo­­­­loč­­nos­­ti v SR“ s akčným plánom, v súlade s novými oblasťami a smermi vývoja informačných a komunikačných technológií, pričom berie do úvahy čiastkové úspechy získané v posledných rokoch a sústreďuje sa na oblasti, v ktorých bol vývoj pomalší, ako sa očakávalo. Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informačnú spoločnosť bude koordinovať  opatrenia vedúce k naplneniu cieľov novej stratégie v súlade s víziou využitia možností a príležitostí ponúkaných informačno-komunikačnými technológiami pre úspešný rozvoj slovenskej spoločnosti.

Viac informacií


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83320
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100038
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60758
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22651
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87361
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky