RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Priority španielskeho predsedníctva Rady EÚ pre oblasť informačnej spoločnosti

14.01.2010 10:34

Dňa 7. januára 2010 španielske predsedníctvo (ďalej len „ES PRES“) predstavilo na prvom tohtoročnom zasadnutí Pracovnej skupiny pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť Rady EÚ informácie o hlavných témach IKT a štruktúru pracovného programu skupiny do júna 2010.

ES PRES uviedlo, že z európskej informačnej spoločnosti sa stáva prioritná politická téma, ktorá by mala rezonovať aj na jednom z najbližších summitov EÚ. Ďalej zdôraznilo rastúci význam informačných a komunikačných technológií vo všetkých spoločenských oblastiach so zreteľom na hlavné ciele post Lisabonu, t.j. znižovanie emisií a zabezpečenie energetických úspor. V súvislosti s novým organizačným pravidlom trojpredsedníctva Rady EÚ a Lisabonskou zmluvou, ES PRES oznámilo, že politiku informačnej spoločnosti EÚ bude rozvíjať v úzkej spolupráci s ostatnými dvoma nasledujúcimi predsedníckymi krajinami tzv. TROIKou EÚ (ES, BE, HU). Tak bude zachovaná kontinuita priorít a dynamika rozvoja informačnej spoločnosti v dlhodobejšom časovom úseku. Obdobie španielskeho predsedníctva trvá od 1. januára do 30. júna 2010.


Hlavné priority ES PRES pre oblasť informačnej spoločnosti

1. Podpora implementácie telekomunikačného balíčka
    - prioritne vytvorenie BEREC.

2. Podpora Európskej digitálnej agendy
    - ide o primárny cieľ aj z politických dôvodov, keďže sektor IKT sa stáva jasnou politickou 
      prioritou v Európe z krátkodobého, strednodobého ako aj z  dlhodobého hľadiska. Cieľom
      Európskej digitálnej agendy je predovšetkým podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
      Európska digitálna agenda bude hlavnou témou diskusie na neformálnom stretnutí Rady
      ministrov v Grenade a následne na Rade EÚ v máji 2010, kde sa plánuje prijatie uznesenia
      Rady k tejto téme.

3. Prijatie akčného plánu pre rádiové spektrum
    - so zreteľom na predpokladané Oznámenie COM o rádiovom spektre.

Predsedníctvo ďalej vyvinie úsilie na schválenie novej stratégie na podporu informatizácie spoločnosti po r. 2010 (tzv. post i2010), rezonovať budú otázky zavádzania najmodernejších sietí, o zvyšovaní bezpečnosti sietí. Dôležitým bude aj oznámenie EK o širokopásmovom internete a prípravám novej broadbandovej stratégie. ES PRES bude pokračovať v riešení otázok budúcnosti internetu a internetizácie.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100461
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60793
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22682
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88296
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky