RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva na projekt „Elektronické služby daňových agend“

18.02.2010 11:55

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vyhlásilo výzvu na národný projekt „Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR“. Aj táto, v poradí už 22. výzva v rámci OPIS, má za cieľ elektronizovať verejnú správu, zefektívniť tak jej fungovanie a zvýšiť spokojnosť občanov s jej službami.

Začína ďalšia fáza programu UNITAS zameraného na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov: Ministerstvo financií SR vyhlasuje výzvu na projekt „Elektronické služby daňových agend“

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vyhlásilo výzvu na národný projekt „Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR“. Aj táto, v poradí už 22. výzva v rámci OPIS, má za cieľ elektronizovať verejnú správu, zefektívniť tak jej fungovanie a zvýšiť spokojnosť občanov s jej službami.

Ide o významný krok v rámci programu UNITAS, ktorého cieľom je zaviesť integrovaný finančný system s jednotným výberom daní, cla a poistných odvodov. Program UNITAS je súčasťou reformy daňovej a colnej správy, ktorého realizáciou vláda SR napĺňa svoje programové vyhlásenie. Táto koncepcia je v plnom súlade so zákonom č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri elektronizácii služieb daňových agend je kľúčové vytvorenie užšieho vzťahu so subjektom ako svojím klientom a zvyšovanie jeho užívateľského komfortu tak, aby plnenie jeho povinností nieslo so sebou čo najnižšiu záťaž. Zavedú sa napríklad notifikácie o udalostiach, termínoch a aktivitách v daňových konaniach. Dôležitým zlepšením je možnosť vydávať rozhodnutia pre daňový subjekt za použitia modulu elektronického doručovania. Dokonca bude možné aj elektronické platenie a uhrádzanie daní, poplatkov a neskôr aj odvodov cez rôzne spôsoby platby. Základné žiadosti a dokumenty bude možné vypĺňať a odosielať elektronicky. Ku všetkým odoslaným a prijatým dokumentom v rámci osobného spisu bude mať daňový subjekt prístup. Formuláre daňových priznaní a ďalších deklarovaných výkazov budú komplexné a interaktívne, budú disponovať funkcionalitou predvypĺňania a zadávať bude nutné len nové, doteraz neznáme údaje. Služby budú postavené tak, aby daňové subjekty nemuseli dokladovať údaje, ktoré sú o nich dostupné v ostatných informačných systémoch eGovernmentu. Vzhľadom na individuálne potreby daňových subjektov budú elektronické služby daňových agend dostupné nielen prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ale aj na integrovaných obslužných miestach a podpora bude možná cez call centrá.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 49 791 000 € (1,5 mld. Sk) vrátane DPH. Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 20.5.2010. Výzva na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami je zverejnená na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informacii http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--dane/609s6386c
Zdroj: MF SR (SORO OPIS) Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky