RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zákon o ochrane kritickej infraštruktúry po MPK

04.03.2010 12:25

Ministerstvo vnútra SR pripravilo návrh nového zákona o ochrane kritickej infraštruktúry, ktorá sa v nemalej miere dotýka aj oblasti informačno-komunikačných technológií a to ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore.

Kritická infraštruktúra je podľa medzinárodnej príručky CIIP 2006

„Infraštrukúra alebo aktívum, znefunkčnenie alebo zničenie ktorého by malo oslabujúci dopad na národnú bezpečnosť ako aj ekonomický alebo sociálny blahobyt národa.“

Predkladateľ zákona používa vlastnú terminológiu, ktorá hovorí, že:

„kritickou infraštruktúrou systém, ktorý je nevyhnutný na uskutočňovanie hospodárskej funkcie štátu, a ktorého narušenie alebo zničenie by malo závažné nepriaznivé dôsledky na jej uskutočňovanie, a tým aj na kvalitu života obyvateľov, najmä z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia."

Možnosť zaslať pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní skončila 10. februára 2010, materiál sa v súčanosti nachádza v procese spracovávania a riešenia pripopomienok.

Znenie materiálu nájdete na príslušnej stránke Portálu právnych predpisov.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100431
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22659
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87378
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky