RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k vyzvaniu na projekt Ministerstva hospodárstva

04.06.2010 04:13

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na ďalší projekt informatizácie

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Ministerstva hospodárstva“. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Národný projekt Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR prinesie elektronizáciu procesov Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb. V rámci toho budú elektronizované aj procesy Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a (NARMSP) a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Vybuduje sa integrovaný informačný celok, ktorý bude poskytovať sofistikované analýzy trhového prostredia, podporu exportu, elektronický energetický audit a vydávanie licencií. V záujme efektívnej spolupráce sa zavedie kolaboračný portál pre používateľov MH SR, SARIO a NARMSP. Nový informačný systém s dátovými skladmi umožní okrem pokročilých analytických a štatistických funkcií aj vyhľadávanie a sprístupňovanie podnikateľských príležitostí a obchodných kontaktov, verifikáciu údajov súvisiacich s programami štátnych dotácií a podpory, analýzu vývozu a dovozu komodít, sledovanie obchodnej bilancie, evidenciu športových zbraní a vojenského materiálu a evidenciu aktivít obchodných radcov.

Samozrejmým cieľom projektu je zabezpečenie využívania elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR v kontexte Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá okrem iného predpokladá prepojenie a interoperabilitu informačných systémov a registrov v rámci verejnej správy, možnosť používať služby v prostredí integrovaných obslužných miest a prepojenie na spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo hospodárstva SR. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na toto písomné vyzvanie predstavuje 15 500 000 € vrátane DPH. Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 07.09.2010. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií získate na stránke http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--mh-sr/609s6793c.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky