RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k vyzvaniu na projekt stavebný poriadok

04.06.2010 04:15

Národný projekt Elektronické služby stavebného poriadku

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby stavebného poriadku“.

Toto písomné vyzvanie je celkovo už 25. v zozname výziev, ktoré boli počas ostatných 2 rokov v rámci OPIS vyhlásené s cieľom maximálne zefektívniť verejnú správu a zvýšiť spokojnosť občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Cieľom projektu je elektronizácia procesov stavebného poriadku a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb. Občania a podnikatelia budú môcť pohodlne elektronicky realizovať kroky v rámci procesov stavebného poriadku a komunikovať so stavebným úradom prostredníctvom webového rozhrania v súlade s koncepciou eGovernmentu. Elektronizácia služieb, ktoré poskytujú stavebné úrady (obce) občanom a podnikateľom v oblasti stavebného poriadku, bude znamenať zvýšenie kvality efektivity výkonu agend a skrátenie priemernej doby ich trvania.

V záujme dosiahnutia tohto stavu bude nutné vybudovať jednotný integrovaný informačný systém pre podporu stavebného poriadku. Tento systém prepojí všetky dotknuté osoby a inštitúcie – stavebníka, stavebný úrad, autorizované osoby atď. Integruje príslušné registre (stavieb, autorizovaných osôb atď.) vrátane Katastra nehnuteľností a Štatistického úradu, vďaka čomu bude možné zdieľať identifikačné údaje a informácie o liste vlastníctva a parcelných číslach.

V cieľovom stave budú elektronicky podporované všetky služby v oblasti výstavby nehnuteľností, v prvom rade ohlásenie stavby, stavebné povolenie (aj v zjednodušenom stavebnom konaní), zmena stavby pre dokončením, terénne úpravy, kolaudácia stavby (aj v zjednodušenom kolaudačnom konaní), zmena v užívaní stavby, dodatočné povolenie stavby, údržba stavby. Elektronicky sa budú vydávať stanoviská, osvedčenia, protokoly, povolenia a rozhodnutia stavebného úradu, používatelia zo strany občanov a podnikateľov budú elektronicky podávať žiadosti, podklady a projektovú dokumentáciu, či odvolania a tiež platiť správne poplatky. Prostredníctvom internetového portálu bude možné získať informácie z príslušných  registrov a geografickú priestorovú prezentáciu údajov o stavbách a výstupoch procesov stavebného poriadku. Používatelia ocenia aj možnosť elektronického sledovania stavu vybavovania úkonov procesu stavebného poriadku vrátane notifikácií a pohodlnú prácu s formulármi a dokumentáciou. Služby stavebného poriadku bude možné využívať aj prostredníctvom integrovaných obslužných miest a ústredného portálu verejnej správy.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na toto písomné vyzvanie predstavuje 9 958 176 € vrátane DPH. Dátum uzávierky tohto písomného vyzvania na národný projekt je do 07.09.2010. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií sa dozviete na stránke http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--stavebny-poriadok/609s6796c.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky