RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR (kód: OPIS-2012/1.1/45-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Projekt má tri hlavné ciele:

  1. Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré zabezpečia občanom/ podnikateľom komfortné vybavovanie problematiky priemyselného vlastníctva.
  2. Vybudovanie integrovaného informačného systému priemyselného vlastníctva.
  3. Zaistenie používania elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS a SIVS.

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje  3 320 000 €.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR (1419 kB) 
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR (12759 kB) 
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR (307 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83351
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60776
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky