RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti zverejňuje písomné vyhlásenie na národný projekt "Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov".

Na základe tohto písomného vyzvania oprávnený žiadateľ predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na: 

  • evidenciu a sprístupňovanie údajov o právnických osobách a podnikateľoch v elektronickej forme na centrálnej úrovni
  • vybudovanie registra právnických osôb a podnikateľov tak, aby predstavoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov
  • vybudovanie RPO ako zákonom garantovaného referenčného registra, ktorý bude tvoriť ekvivalent k zákonom stanoveným prvotným dokladom pochádzajúcim zo zdrojových registrov

Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné_vyzvanie_na_národný_projekt_Register_a_identifikátor_právnických_osôb_a_podnikateľov (651 kB)

zipPrílohy_k_písomnému_vyzvaniu_RPO_IFO (8718 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu (382 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky