RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vyhodnotenie námetov na projekty eGovernmentu

28.10.2011 09:02

Začiatkom leta 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyzvalo širokú verejnosť na priamu účasť na rozvoji a zefektívnení elektronizácie verejnej správy. Na webovom sídle www.informatizacia.sk MF SR zverejnilo formulár pre podávanie námetov na zaujímavé a konkrétne projekty, ktoré by uľahčili život občanom alebo podnikateľom pri ich komunikácii s verejnou správou. Akcia bola ukončená 30.10.2011 a zaregistrovaných bolo neuveriteľných 64 námetov. MF SR sa chce poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili, venovali svoj čas danej téme, vyplnili a odoslali formulár. Všetky námety a podnety sú pre ministerstvo cenné a inšpirujúce. Množstvom námetov prejavený záujem a snaha verejnosti o implementáciu a budovanie nových riešení v danej oblasti sú pre ďalšiu prácu MF SR veľmi povzbudzujúce a podnetné. Záujem verejnosti poukázal na neoceniteľný prínos interaktivity medzi úradom a občanom v rámci procesu hľadania inovatívnych riešení.

V uplynulých dňoch boli všetky námety predmetom podrobného spracovania na MF SR. Vzniklo niekoľko tématických okruhov, podľa ktorých boli námety roztriedené a bol postavený koncept podkladov, podporujúci predovšetkým veľmi konkrétne riešenia elektronizácie efektívnejšej verejnej správy vo vzťahu k občanovi alebo podnikateľovi. V súčasnej dobe je na MF SR v prípravnej fáze vypísanie výzvy na dopytové projekty OPIS1 pod názvom „Digitálna agenda“, ktorej súčasťou bude možnosť implementácie okruhov tém zo získaných námetov na realizáciu.

O ďalších krokoch v oblasti výzvy „Digitálna agenda“ bude MF SR informovať na www.informatizacia.sk.


Zdroj: MFSR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky