RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zverejnené písomné vyzvanie na Národný projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy

10.02.2012 15:18

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy“. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Národný projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy, prinesie elektronizáciu procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb.

Hlavnými cieľmi projektu je:
- zabezpečenie centrálnych služieb dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy, ktoré konsolidovaným spôsobom pokryjú požiadavky projektov OPIS PO1. Zo strategického hľadiska umožní takáto koncepcia vytvoriť prostredie pre budúci rozvoj eGov služieb tak, aby IKT pri rozvoji neboli obmedzujúcim faktorom ale vedeli pružne reagovať na budúce požiadavky a zmeny.
- poskytovať IT služby na vyžiadanie orgánom štátnej správy v takom rozsahu, ktorý ich odbremení od starostlivosti o ich IT zdroje (nákup potrebných zariadení, pravidelný up-date SW a up-gradu HW, SW aplikácií a pod.) a zároveň im umožní znížiť náklady na informačné a komunikačné technológie. Základom je prenesenie starostlivosti o IT prevádzku a infraštruktúru na DataCentrum ako poskytovateľa komplexných služieb, aby sa efektívne využívali verejné financie.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 35 400 000 € vrátane DPH.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 10.05.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac o projekte sa dozviete tu: http://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky