RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva na odbornú diskusiu

09.03.2012 12:24

V závere roka 2011 bola vykonaná novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zákon bol prijatý 1. decembra 2011 a účinný od 1. januára 2012. Novelizáciou zákona bol vytvorený pre obce legislatívny rámec pre poskytovanie elektronických služieb pri správe miestnych daní a miestnom poplatku. Jedná sa o významný posun, avšak nevytvára úplný právny rámec v oblasti elektronickej komunikácie.

Novela umožní každej obci samostatne rozhodnúť, či poskytovanie elektronických služieb skutočne zavedie do svojej praxe. V prípade, ak obec umožní elektronickú komunikáciu, táto bude prebiehať prostredníctvom obcou zriadených osobných elektronických schránok. Zároveň sa predpokladá využívanie zaručeného elektronického podpisu, okrem prípadu, ak daňovník/poplatník uzavrie s obcou Dohodu o doručovaní elektronických dokumentov daňovníkom/poplatníkom obci bez zaručeného elektronického podpisu.

Celú tlačovú správu spolu s prílohami si prečítajte TU.
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky