RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Revízia európskeho rámca ochrany osobných údajov

16.03.2012 13:11

Európska únia sa chystá na komplexnú revíziu ochrany osobných údajov. Táto je okrem iného spôsobená aj rozširovaním informačno-komunikačných technológií a najmä využívaním internetu na posielanie rôznych údajov, vrátane bežných súčastí elektronických služieb verejnej správy. Uvedená revízia vo veľkej miere zahŕňa aj automatizované spracovanie, ktoré sa vykonáva práve rôznymi evidenčnými a informačnými systémami.

Európska únia pripravuje v tejto súvislosti dva právne predpisy:

  • Nariadenie EP a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
  • Smernica EP a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov

Podľa aktuálnych informácií a identifikovaných problémov sa očakáva, že schvaľovací proces môže trvať veľmi dlho (aj niekoľko rokov), pričom z pohľadu slovenského prostredia je hlavným gestorom Úrad na ochranu osobných údajov a podľa špecifických tém aj Ministerstvo vnútra SR (trestné konanie, vyšetrovanie), Ministerstvo spravodlivosti SR (trestné konanie) a Ministerstvo financií SR (informatizácia).

Predbežné stanovisko k nariadeniu prešlo skráteným medzirezortným pripomienkovým konaním, zaujímavé sú najmä argumenty Úradu na ochranu osobných údajov a z pohľadu informatizácie aj Ministerstva financií SR (odporúčame čítať v ucelenom súbore a nie v HTML), nájsť ho môžete tu:

Portál právnych predpisov - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Predbežné stanovisko k smernici by sa na Portáli právnych predpisov malo objaviť v krátkej dobe.

Znenie smernice je veľmi podobné nariadeniu, v anglickej verzii sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie pre vnútorné záležitosti (PDF dokument, anglicky)

Zaujímavým materiálom je aj pdf pracovný dokument EK (183 kB), ktorý posudzuje rôzne vplyvy


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky