RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na projekt informatizácie

30.04.2012 13:13

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Zabezpečenie odborných konzultácií a prípravnej fázy veľkého projektu PO3 OPIS“. Písomné vyzvanie je zverejnené v rámci Prioritnej osi č. 3 OPIS. Vecným garantom projektu je Úrad vlády SR. V Prioritnej osi č.3 Ministerstvo financií SR v zmysle Zmluvy o delegovaní právomocí zabezpečuje zverejnenie písomných vyzvaní a informovanie oprávneného žiadateľa. 
Oprávneným žiadateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako štátna príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Projekt predstavuje prípravnú fázu k veľkému projektu, realizáciou ktorého bude splnený cieľ  Prioritnej osi č. 3 OPIS a to:
 zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu prostredníctvom zavádzania, rozvoja a prevádzky moderných sieťových platforiem v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov.
Cieľom predmetného projektu (prípravnej fázy k veľkému projektu) je:
- vypracovanie projektovej dokumentácie k veľkému projektu,
- príprava Žiadosti o NFP, povinných príloh a nevyhnutných analýz pre veľký projekt,
- zabezpečenie príslušných odborných konzultácií, právnych služieb,  prípravy verejných obstarávaní  pre veľký projekt.

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 19 000 000 €.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 30.07.2012. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Bližšie informácie o národnom projekte (písomné vyzvanie spolu s prílohami) nájdete TU.
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky