RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Testovania Open Source vo verejnej správe.

04.07.2012 11:59

V zmysle uznesenia vlády č. 208/2012 zo dňa 23.05.2012 spustí Ministerstvo financií SR pilotný projekt testovania bezplatného alternatívneho softvéru Open Source (ide najmä o desktop riešenia a s nimi súvisiace serverové riešenia) vo verejnej správe. MFSR oslovilo jednotlivé rezorty s výzvou na spoluprácu a informáciu, v akej miere by mohli rezorty na uvedenom projekte participovať.
Do pilotného projektu sa zatiaľ prihlásilo Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo kultúry SR (Národné osvetové centrum, Slovenské národné múzeum a Štátna vedecká knižnica v Košiciach). Dňa 2.7.2012 sa na MF SR uskutočnilo prvé neformálne stretnutie zástupcov prihlásených rezortov.

Na stretnutí boli prerokované nasledovné body:
- pasportizácia doterajších skúseností s nasadením Open Source softvéru,
- prerokovanie vhodného Open Source softvéru pre testovanie,
- možnosti počtu užívateľov zapojených do testovania,
- možnosti interného/externého supportu pri nasadení testovania Open Source softvéru,
- vytvorenie pracovnej skupiny v rámci Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (PS4).

Za účelom oficiálneho a transparentného riadenia pilotného projektu bude v rámci Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy a Pracovnej skupiny pre štandardizáciu nových technológii (PS4) vytvorená pracovná podskupina za účelom otestovania nasadenia Open Source softvéru vo verejnej správe. Ďalšie stretnutia sa budú uskutočňovať už len v rámci tejto pracovnej skupiny a zápisy z nich budú zverejňované na stránke www.informatizacia.sk. Oficiálnymi členmi tejto skupiny budú aj zástupcovia verejnosti (SOIT).


Možnosť zapojiť sa do projektu je stále otvorená aj ďalším subjektom verejnej správy a samosprávy.

Kontaktná osoba:

daniela.piskackova@mfsr.sk

 


Zdroj: MFSR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky