RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zrušilo písomné vyzvanie na národný projekt informatizácie

17.07.2012 16:00

        Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacom orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS), v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, zrušilo dňa 17. júla 2012 písomné vyzvanie na národný projekt prioritnej osi 1 (Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb), opatrenia 1.2 (Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni) -  „Integrované obslužné miesta“, kód: OPIS-2012/1.2/02-NP.
        V súlade so znením písomného vyzvania a v zmysle „Systému riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie
 2007 – 2013“ SORO OPIS písomné vyzvanie zruší, „ak počas lehoty na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok dôjde k podstatným zmenám (napr. zmena príslušného legislatívneho rámca), ktoré menia podmienky poskytnutia pomoci (oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na realizácii projektu, oprávnenosť aktivít realizácie projektu)“.
        Ministerstvo financií SR zrušilo písomné vyzvanie v nadväznosti na potrebu úpravy časti týkajúcej sa oprávnených partnerov, tak aby medzi oprávnených partnerov mohlo patriť aj Združenie miest a obcí Slovenska. V nadväznosti na túto úpravu Ministerstvo financií SR v dohľadnom čase opätovne zverejní písomného vyzvanie pre národný projekt „Integrované obslužné miesta“.

Tlačovú správu o zrušení písomného vyzvania nájdete zverejnenú aj TU.

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky