RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu Ústredného portálu verejnej správy

10.08.2012 13:08

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), 8.8. 2012 uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“.

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy. To povedie k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii s verejnou správou a zníženiu administratívneho zaťaženia občanov, podnikateľov a verejného sektora. Prostredníctvom tohto projektu verejná správa realizuje kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb. Výsledkom projektu bude vyššia úroveň poskytovania služieb verejnou správou a zefektívnenie jej procesov. Projekt implementuje komponenty, ktoré zvýšia počet poskytovaných služieb obyvateľstvu.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády SR. Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb ÚPVS, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku.

Zmluva bola 9. augusta 2012 zverejnená podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR.

Výška nenávratného finančného príspevku je 22 452 000,00 EUR.

Tlačovú správu nájdete TU
Zdroj: SORO OPIS Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky