RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Dátového centra obcí a miest

25.09.2012 10:33

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo dňa 20.9.2012 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Dátové centrum obcí a miest“ (ďalej len DCOM).
Národný projekt „Dátové centrum obcí a miest“ prinesie elektronizáciu procesov a ich sprístupnenie občanom a podnikateľom prostredníctvom kvalitných elektronických služieb.
          Hlavným cieľom projektu je vybudovať DCOM pre sprístupnenie elektronických služieb obciam tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s IS verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samosprávy. DCOM bude podporovať elektronizáciu služieb pre verejnosť a vybuduje prostredie pre pokrytie vnútorných agend (VA) pre samosprávu, využívajúc dostupné riešenia. Cieľom je tiež vytvoriť sadu modulov pre poskytovanie minimálne 138 služieb samosprávy vyplývajúcich z originálnych kompetencií integrovaných s ISVS s využitím spoločných modulov ÚPVS a zároveň vytvoriť centrálne riešenie pre prístup informačných systémov samosprávy, využívajúcich služby DCOM, k referenčným dátam registrov verejnej správy.
          Zmluva bola 21. septembra 2012 zverejnená podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR.
          Výška nenávratného finančného príspevku je 47 214 976,35 € EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími tlačovými správami ktoré sa týkajú projektov prioritnej osi č. 1 OPIS nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60798
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky