RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Predĺženie výzvy ku elektronickým systémom zberu

10.12.2012 15:57

V súvislosti s vyhlásenou „Výzvou na výber odborne spôsobilých osôb pre potreby overenia súladu elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov EÚ s bezpečnostnými a technickými požiadavkami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 11/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011 MF SR predĺžilo lehotu na predloženie ponúk do 31. marca 2013.

V súčasnosti môžu v zmysle zákona č. 289/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy vykonávať posudzovanie e-systémov zberu znalci ako fyzické osoby, znalci ako právnické osoby - znalecké organizácie, a to v znaleckom odbore „Elektrotechnika“ v odvetví „Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a znalecké ústavy v odbore „Elektrotechnika“.

Viac informácií nájdete na príslušnej stránke.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60776
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky