RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR

19.12.2012 11:48

        Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“.
        Cieľmi národného projektu „Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR“ sú:

  1. Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré zabezpečia občanom/ podnikateľom komfortné vybavovanie problematiky priemyselného vlastníctva.
  2. Vybudovanie integrovaného informačného systému priemyselného vlastníctva.
  3. Zaistenie používania elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS a SIVS.

        Naplnením uvedených cieľov sa zabezpečí vyššia transparentnosť a kvalita poskytovaných služieb ÚPV SR, úspora nákladov na strane poskytovateľa aj používateľa, elektronická výmena súvisiacich dokumentov v rámci systémov registrácie predmetov priemyselného vlastníctva v EÚ a lepšia informovanosť osôb zúčastnených v rámci konania na ÚPV SR. 
        Zmluva bola 18. decembra 2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 19. decembra 2012.
Výška nenávratného finančného príspevku je 3 320 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky