RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia

03.01.2013 14:04

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít projektu s názvom „Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia“.
          Zavedením systému poskytovania elektronických služieb bude Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) reagovať na vzniknutú životnú situáciu občana a odbremení ho od administratívnej záťaže v oblasti:

  • nemocenského poistenia, kde SP prevezme na seba povinnosť informovať zamestnávateľa zamestnanca o vzniku a trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti a období vylúčenia platenia poistného z tohto dôvodu,
  • dôchodkového poistenia pri prevode dôchodkových práv z dôvodu zamestnania v inštitúciách a organizáciách EÚ,
  • kontroly správnosti čísla bankového účtu pri poukazovaní dávok na účty občanom v bankách. Sociálna poisťovňa v rámci svojej proklientskej orientácie vytvorí prostredie pre efektívne poskytovanie technickej a metodickej podpory používateľom elektronických služieb s cieľom maximalizovať ich využívanie občanmi a spolupracujúcimi inštitúciami VS.        

          Transparentnosť výkonu sociálneho poistenia a jeho kontrola bude podporená elektronickými službami zameranými na spracovanie žiadostí a podnetov občanov vrátane vykonania príslušnej kontroly. Táto časť bude obsahovať aj implementáciu automatických mechanizmov pre zabránenie zneužívania systému sociálneho poistenia z pohľadu vnútorného výkonu ako aj z pohľadu odhaľovania podvodného konania a tým neoprávneného poberania dávok.
          Zmluva bola 27. decembra 2012 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 28. decembra 2012.
          Výška nenávratného finančného príspevku je 12 000 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky