RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prvý národný projekt OPIS je ukončený

04.04.2013 13:05

               Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) oznamuje, že dňa 3.apríla 2013 bol oficiálne ukončený prvý národný projekt OPIS, „Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR“. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 3.519.900,00 EUR bol Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“). 
               V rámci projektu bol zavedený nový Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR, ktorý má za cieľ podporiť procesy NKÚ SR. Integrálnou súčasťou informačného systému je aktívne využitie zákonnej možnosti pripájania sa na informačné systémy kontrolovateľných subjektov a nimi prevádzkovaných nadnárodných / intrakomunitárnych informačných systémov. Zavedenie informačného systému má slúžiť na dosiahnutie efektívnej integrácie elektronických služieb úradu do prostredia eGovernmentu.
               Prostredníctvom nového informačného systému sa zaviedlo 18 elektronických služieb dostupných on-line a zároveň 15 transakčných služieb. Tieto služby prispejú k zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, k elektronizácií procesov verejnej správy, k zefektívneniu a zvýšeniu výkonnosti verejnej správy a k zvýšeniu kompetentnosti verejnej správy. Z hľadiska občanov umožňuje všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva využívať možnosti eGovernmentu, ktorými sú: prístup do Registra kontrolovateľných subjektov NKÚ SR, zverejňovanie výsledkov kontrolnej činnosti, elektronické doručovanie podnetov a sťažností – zvýšenie transparentnosti týchto procesov. Zároveň sa skvalitnila a elektronizovala možnosť participácie verejnosti na veciach verejných.
               Jedným z príkladov transakčnej služby, ktorú majú možnosť využiť občania je Podanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR. Táto služba umožňuje verejnosti zadať podnet na vykonanie kontroly, resp. umožňuje podať sťažnosť. Uvedená služba je poskytovaná interaktívne, prostredníctvom portálu. Ďalšou transakčnou službou je tiež Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte. Uvedená služba poskytuje verejnosti informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR. Zdrojom údajov je register kontrolovateľných subjektov, v ktorom sú ukladané údaje o kontrolovateľnom subjekte. Služba je prístupná prostredníctvom portálu.
               Projekt NKÚ SR je prvým projektom ukončeným v rámci OPIS. V ďalšom období budú ukončované ďalšie projekty, ktorých zavedené služby odbremenia občanov a podnikateľov od administratívnej záťaže a prinesú zároveň časovú úsporu pri riešení si životných situácií.

Tlačovú správu nájdete tiež TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky