RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvojaplánovania a regionálneho rozvoja

09.04.2013 12:41

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvoja“, kód: OPIS-2013/1.1/55-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

          Hlavnou požiadavkou projektu je harmonizovanie, integrovanie a zefektívnenie výkonu stavebných a územných agend s využitím možností dátovej interoperability pomocou informačných technológií vrátane umožnenia elektronizácie úkonov a on-line sprístupnenia digitalizovaných priestorových údajov. Hlavným cieľom implementácie je umožniť občanovi realizáciu nutných procesných krokov v rámci procesov stavebného poriadku a územného plánovania prostredníctvom webového rozhrania v súlade s koncepciou eGovernmentu, ako aj zapojiť ho do tvorby územného plánovania a rozvoja regiónu, v ktorom má svoje záujmy. Uvedený projekt umožňuje občanovi pokryť elektronicky celý životný cyklus stavebnej a územnej agendy.

          Podporným cieľom je zabezpečenie dátovej interoperability štátnej správy na úsekoch výstavby a územného manažmentu, aby všetky dotknuté subjekty (občan, miestna samospráva, ústredné a iné verejné orgány, podnikatelia) využívali jednotnú technologicko-dátovú priestorovú infraštruktúru a vedeli systematicky a zmysluplne poskytovať resp. využívať potrebné dáta.

          Prínosy riešenia sa prejavia na strane verejnej správy, ako aj na strane podnikateľov. Z ekonomického pohľadu primárny prínos zavedenia elektronických služieb stavebného konania a územného plánovania spočíva v zjednodušení a skrátení času spojeného s vytvorením podania a jeho vybavením, ktorý sa prejaví v znížení nákladov na pracovníkov VS ako aj ušetrením času žiadateľov o služby.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 200 000,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 08.07.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky